Privacy- en cookiebeleid

KidsProject, respecteert de privacy van de bezoekers en klanten op haar website, met name de rechten m.b.t. persoonsgegevens en manier waarop deze verwerkt worden. Vanwege de wens om transparant te zijn met onze klanten heeft beheerder een beleid opgesteld en geïmplementeerd m.b.t de verwerking van de gegevens, het doel van het opslaan ervan en het waarborgen van de rechten van de betrokkenen.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Dit is de website van de autoriteit persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, zolang u de website bezoekt, totdat we deze vervangen voor een nieuwere versie.

1. Partijen
a) Website van kidsproject.nl, hierna te noemen “website”
b) Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens; KidsProject, gevestigd te Doctor Boumaweg 17b
8601 GM Sneek, hierna te noemen beheerder;

2. Content van de website
De content van de website, zoals de afbeeldingen, teksten, video’s enz, alsmede de technische elementen en applicaties die gebruikt worden om de website goed te laten functioneren en meer in algemene zin, alle onderdelen die op de website gebruikt worden, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten.

Reproducties, herhalingen, gebruik of aanpassingen, op welke wijze dan ook, in totaal of gedeeltelijk, met inbegrip van de technische applicaties, zonder vooraf expliciet schriftelijke toestemming van de beheerder, is ten strengste verboden. Ook indien, de beheerder niet direct actie onderneemt tegen een inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming/ afzien van rechtsvervolging.

3. Websitebeheer
Om de website goed te kunnen beheren, kan de beheerder ieder moment;
• Bepaalde onderdelen van de website of de hele website voor bepaalde personen/groepen/bezoekers schorsen, onderbreken of beperken.
• Informatie/data verwijderen, die het functioneren van de website verstoort of in strijd zijn met wetgeving of in strijd is met internet- etiquette.
• De website tijdelijke de-activeren, om updates door te voeren.

4. Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval juridisch verantwoordelijk voor falen, storingen, haperingen oftewel het functioneren van de website, waardoor bepaalde functionaliteiten of de website in zijn geheel niet of niet goed functioneren.

U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u toegang verkrijgt tot het internet, via welke apparatuur, alsmede de beveiligingsmaatregelen die u genomen heeft.
U moet zelf voldoende maatregelen treffen, om beschermd te zijn tegen (internet)visrussen.
U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is in geen geval aansprakelijk voor juridische procedures die bezoekers tegen u voeren;
• Wegens het gebruik van de website of diensten die online worden aangeboden.
• Wegens het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is eveneens niet verantwoordelijk voor de opgelopen schade, die u of derden oplopen of schade aan apparatuur die u of derden oplopen, als gevolg van de verbinding met of het gebruik van de website.

U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Als de beheerder alsnog betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, dan is hij gerechtigd alle schade die hieruit voortvloeit bij u te verhalen.

5. Gegevens verzamelen
Uw gegevens worden verzameld door beheerder en haar verwerkers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verbonden zijn aan een identificeerbaar natuurlijk persoon. Een persoon kan worden geïdentificeerd door een identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economisch, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het commercieel onderhouden van de relatie met u en voor het eventueel verwerken van bestellingen en of andere transacties die door de applicatie gedaan worden.

Indien u zelf persoonsgegevens tegenkomt op de website, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan.

6. Rechten met betrekking tot uw gegevens
Volgens artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen het recht tot inzage, rectificatie of het verwijderen van zijn of haar persoonsgegevens of beperking in de verwerking ervan. Daarnaast heeft iedereen recht op tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt zo’n recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail, telefoon of brief.

Bij ieder verzoek dient u een kopie mee te sturen van een geldig identiteitsbewijs (van u), waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Binnen 1 maand na ontvangst van zo’n dergelijk verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd.

7. Verwerking van persoonsgegevens
In geval van het schenden van wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze, na een goede onderbouwing, overgedragen aan de autoriteiten. Hierna vallen deze gegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring.

8. Commerciële aanbieding
De beheerder kan haar klanten commerciële aanbiedingen sturen, middels een e-mailing. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u zich te allen tijde uitschrijven middels de uitschrijf-link, die vermeld staat onder iedere commerciële e-mailing. Mocht u hier problemen mee ondervinden c.q. lukt dit niet, dan kunt u uiteraard altijd ook contact opnemen met beheerder, om dit verzoek op een andere manier in te dienen.

9. Bewaartermijn gegevens
De gegevens worden bewaard en gebruikt door de beheerder voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Per formulier wordt er in deze privacyverklaring een gedetailleerdere uitleg gegeven.

10. Cookiebeleid
De beheerder werkt met cookies om de website goed te kunnen laten functioneren, alsmede om het gedrag van bezoekers in het algemeen te analyseren ten einde om u een betere service te kunnen geven.

Op www.modelspoormuseum.nl worden cookies en JavaScript gebruikt. Omdat we de privacy willen waarborgen van onze bezoekers en klanten, maar ook de website zo vriendelijk mogelijk willen laten zijn is het noodzakelijk om cookies te gebruiken.

Wij vinden het belangrijk dat onze bezoekers en klanten weten hoe en waarom wij cookies gebruiken. Met deze pagina proberen we zoveel mogelijk uitleg te verschaffen, maar mochten er alsnog vragen hierover zijn neem dan gerust contact met ons op.

Modelspoor Museum, is de verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die opgeslagen worden op deze website.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn tekst bestandjes die opgeslagen worden op je pc of telefoon of tablet, zodat de website deze informatie weer kan gebruiken.
Wat is Javascript? Dit zijn technieken die vaak gepaard gaan met het gebruik van cookies. Ze zorgen ervoor dat het systeem informatie kan opslaan in de hierboven genoemde tekstbestanden en verstuurd kunnen worden.
Het is bij websites, maar ook bij webwinkels zeer gebruikelijk dat cookies gebruikt worden. Nagenoeg iedere webwinkel maakt gebruik van deze techniek. Cookies worden om de volgende redenen gebruikt:

• Hierdoor worden gegevens onthouden, zodat je niet iedere keer dezelfde informatie hoeft in te voeren. Dit maakt het bezoek makkelijker en gebruikersvriendelijker.
• De cookies worden ook gebruikt voor analytische redenen, zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren, waardoor het bezoek nog beter wordt.
• We kunnen ook herkennen via welke apparaat je onze website bezoekt.
• Cookies worden ook gebruikt om de inhoud van je winkelwagen goed te kunnen laten functioneren of om favorieten/verlanglijstjes te laten werken.

Welke cookies kunt u bij ons terugvinden:

Functionele cookies
Functionele cookies, ook wel noodzakelijke cookies genoemd, zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Met name in geval van een winkelwagen, bij een afrekenmoment, inloggen met uw account of de favorietenlijsten.

Analytische cookies
Analytische cookies zijn nodig om het bezoekgedrag te analyseren. Voor een groot deel doen we dit met behulp van Google Analytics. Zo worden bijvoorbeeld de gegevens opgeslagen van de browser die je gebruikt of de resolutie van je beeldscherm, of met welk apparaat je de website bezoekt, of van welke URL je vandaan komt en welke pagina’s je bezoekt.

Social media cookies van derden
Deze cookies worden door deze derde partijen zelf geplaatst, wanneer er code “embedded”/ingesloten is. Dus bijvoorbeeld wanneer er op deze website een YouTube filmpje wordt getoond, dan staat dat filmpje niet op deze website, maar wordt deze ingeladen vanuit YouTube. In deze code zitten veelal tracking cookies verwerkt.

Dit geldt ook voor andere social media koppelingen, wanneer je bijvoorbeeld een artikel “liked” door te klikken op het social media icoontje, wordt er een cookie geplaatst door deze partij.

Voor de cookies die deze social media partijen plaatsen en de data die dan verzameld wordt, verwijzen wij naar de verklaringen die zij zelf op hun eigen websites daarover geven. We raden iedereen aan om deze privacy- en cookie verklaringen met regelmaat te raadplegen:

Facebook
Google+ / YouTube
LinkedIn
Twitter
Instagram
Pinterest
Addthis

11. Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal, behorend bij aanbieding, producten of aangeboden diensten kan geen recht worden ontleend.

12. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden.

Formulieren
De onderstaande formulieren worden gebruikt op de website. Per formulieren geven we aan:
– Welke gegevens we verwerken
– Met welk doel we deze gegevens verwerken

Tot wanneer blijven de gegevens bewaard?
De opgeslagen gegevens bevatten geringe minimale gevoelige informatie. Omdat we analyses ook willen doen in de toekomst en deze willen vergelijken met de gegevens van vandaag, bewaren we de gegevens oneindig, tenzij dit hieronder anders staat aangegeven.
Indien u wilt dat uw gegevens tussentijds alsnog verwijderd worden, dan kunt u dit ons laten weten via e-mail, telefoon of brief.

Formulier: Contact
Gegevens | Bij het versturen van ons contactformulier, verzamelen we de volgende gegevens:
– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Vraag/opmerking
Doel | We verwerken uw gegevens om uw vraag of opmerkingen te kunnen verwerken en eventueel contact op te nemen.
Analyse | We kunnen uw gegevens gebruiken voor onze eigen interne analyses, ons marketing beleid en verbeteringen aan de website, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.